.
CUP2 MATH CUP MEASURE DICE USB

Rivierenland.Steeltjehart is een geregistreerd merk van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.

Het zelf gegenereerde beeldmerk [naam].steeltjehart mag gedeeld via aangegeven sociale kanalen en gedownload worden voor eigen doeleinden. Het gebruik van het eigen gegenereerde beeldmerk valt binnen een creative commons licentie (zie hieronder).

Het geregistreerde merk ‘.steeltjehart’ blijft ten allen tijde eigendom van RBT Rivierenland en mag, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, niet gewijzigd worden.

N.B. zelf gegenereerde beeldmerken mogen enkel gebruikt worden binnen redelijke fatsoenlijke normen en waarden. Gegenereerde beeldmerken met racistische, discriminerende of sexueel getinte uitingen zijn niet toegestaan.

Voor vragen omtrent het beeldmerk en deze website kan je terecht bij het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.

Creative Commons-Licentie

Steeltjehart van wiesteeltjehart.nl is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer en privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling en werking van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of dat de website niet functioneert zoals bedoeld.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde content misbruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RBT Rivierenland.

RBT Rivierenland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van content die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Privacy

RBT Rivierenland respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. RBT Rivierenland kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

De logo's die via deze website worden gegenereerd worden opgeslagen en zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. RBT Rivierenland bewaart de logo's zo lang als de wet dat voorschrijft. RBT Rivierenland mag de content langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. RBT Rivierenland gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

RBT Rivierenland maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om RBT Rivierenland te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor RBT Rivierenland en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als gezegd kun je de internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Inzage en verwijdering

Je kunt je logo opvragen en verzoeken deze te laten  verwijderen. Stuur hiervoor een bericht met je persoonsgegevens aan info@rivierenland.nl. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welk logo het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure.